RSS feed

Tagarchief: Ter Kamerenbos

THE FUTURE IS FEMALE

Geplaatst op

Afgelopen zaterdag ging ik naar de World Wide Demonstration in Ter Kamerenbos om te ijveren voor een genuanceerd coronabeleid en een vrije, vreugdevolle toekomst op mensenmaat. Tijdens eerdere manifestaties droeg ik protestborden met JA, IK WIL/EEN HUMAAN BELEID en NO CULTURE NO FUTURE. Zowat iedereen juichte deze slogans toen toe. Dit maal echter verkondigde ik: THE FUTURE IS FEMALE. Die boodschap werd minder unaniem positief onthaald. De meeste vrouwen staken instemmend hun duim omhoog, veel mannen reageerden echter bedenkelijk, afwijzend of minachtend, hoewel er zeker ook mannen waren die mijn actie (al dan niet voorzichtig) toejuichten. Achteraf ontspon zich ook online een discussie over het waarom van deze boodschap op een manifestatie tegen de coronamaatregelen. Bovendien stelde men zich de vraag of deze boodschap niet al te polariserend, kort door de bocht of naïef was.

Ik zie heel deze crisis als een laatste stuiptrekking van het fundamenteel gewelddadige kapitalistische systeem dat inherent teert op de uitbuiting van onze aarde, op de ontwrichting van gemeenschappen en op de devaluatie van het menselijke leven, in het bijzonder dat van iedereen die niet beantwoordt aan de norm van wit, rijk, heteroseksueel en mannelijk. De jarenlange besparingen in de zorg – een sector waarin voornamelijk vrouwen werken – is een illustratie van die permanente devaluatie van het menselijke leven en de huidige crisis vloeit daar direct uit voort.

In die zin is deze pandemie een zoveelste symptoom dat ons waarschuwt voor de onderliggende, structurele systeemzweer die op barsten staat. En het huidige absurde maatregelencircus dat beleid heet, zal weldra niet meer blijken te zijn dan een pleister op een etterende wonde.

We hebben geen gewelddadige revolutie nodig. Revoluties leiden niet tot structurele veranderingen. Ze veranderen de naam van het regime, maar niet de fundamenten ervan; ze plaatsen andere personen op dezelfde postjes van dezelfde hiërarchieën maar stellen de mechanismen van het systeem amper in vraag.

We hebben constructieve, creatieve, collectieve strijdlust nodig om van onderuit een nieuw systeem te creëren dat gebaseerd is op menselijkheid, verbondenheid en sociale rechtvaardigheid. Vrouwen kunnen in dit soort van strijd het voortouw nemen. Vrouwen werden en worden immers bij uitstek fysiek, economisch en sociaal gedevalueerd binnen het patriarchale, kapitalistische systeem. Wereldwijd zie je de laatste decennia dan ook een feministisch activisme groeien dat uitgesproken antikapitalistisch is en dat zich bezighoudt met én veranderingen creëert op het vlak van alle belangrijke aspecten van het leven: onze relaties met elkaar en met onze leefomgeving, educatie, lichaamsbewustzijn, gezondheid, voeding, kleinschalige landbouw, lokale economie en sociale rechtvaardigheid.

Met dit soort van strijdlust en engagement kunnen we deze crisis het hoofd bieden en fundamenteel alternatieve vormen van samenleven uitdiepen en verwezenlijken in de politiek van het dagelijkse leven.

De slogan THE FUTURE IS FEMALE is niet polariserend, kort door de bocht of naïef: Het is een appel aan iedereen die zich inzet voor een rechtvaardigere wereld om zich aan te sluiten bij deze constructieve, creatieve, collectieve feministische strijd voor een vreugdevol, verbonden en humaan bestaan voor iedereen.

Inner Voice Whisperings

Wat mijn hart met je delen wil

WILD AT HEART FORAGING

De natuur als voorraadkast!

BURT'S DRAMA

Inspiration, Insight and Information for Drama Teachers

Patterns of Meaning

Exploring the patterns of meaning that shape our world

Hardnekkige melodietjes

Kirstin Vanlierde

Swiss Policy Research

Geopolitics and Media

Kirsten Zeemeermin

Artikelen, verhalen, gedichten, sprookjes en muziek

A Fetish For Poetry

we write the streets

Verwoede noten

Hoge noten, lage noten en alles daartussen

De Taalfluisteraar

Interessante, leuke, toffe en bijwijlen humoristische stukjes over taal

POETRY

| WRITTEN BY KRAGE

KunstVensters

online kunstmagazine

THE DREAM LIFE OF BALSO SNELL

over boeken en auteurs

second part of my life

Geluk volgt uit tevredenheid en tevredenheid is een keuze

In de stilte

berichten en brieven, notities, teksten en radio-werk, tekens van leven en sterven, aanwezigheid en afwezigheid, labo en latrine, liefde en leed.

De Laatste IJsschots

Muziek, taal, poëzie

Evy Van Eynde

Freelance theatermadam, schrijver, docent & creatieve duizendpoot

Woordzoeker vzw

Muzische, artistieke taaleducatie voor kinderen, jongeren en volwassenen

Het Ontstaan

Hoe de woorden zich bewegen en vorm worden

Roos van rijswijk

Schrijft, presenteert, interviewt, coacht en organiseert

Kim in de pen blogt

Belevenissen van een maandagskind

ben zo terug!

En toen was er...

Niels Hagen, een persoonlijk filosofisch weblog

Over: duurzaamheid, film, kunst, liefde, literatuur, muziek, politiek, sport en wetenschap

pazzidiparole.wordpress.com/

Ann Van Dessel - Erwin Steyaert - Hilde Pinnoo

Kunstflaneur.be

Flâner est une science, c'est la gastronomie de l'oeil. (Balzac)

Fotogedichten van Lenjef

Losse gedachten in woord en beeld gevangen ©

Figments of a DuTchess

not noble, just Dutch

LouTerLou, I'm telling you

blogs, columns, life

Loessoep

I'd rather be a verb than a noun

Goed Gezind

Terug naar de eenvoud

Kluger Hans

Online platform

Waar mijn pen ligt, ben ik thuis

Wherever I lay my pen, that's my home

KING BILLY's REPUBLIC

For whatever it's worth

Alowieke

Gewortelde nomade in Friesland

Stop Shop 2014

we stoppen de shopping waanzin (voor één jaar)

Jean Philip De Tender

everything is a story

Taaldacht

Mijmeringen over de aard en wortels van onze taal

sarahgoodreau

things and not things.

Door Suzanne

De beleving in al haar facetten

Opmerkelijke Manieren

mijn ervaringen als lid van Mensa

%d bloggers liken dit: